Kognitiv beteendeterapi

Traditionell KBT

Jag erbjuder psyklogiska samtal i rehabiliterande och förebyggande syfte utifrån Kognitiv Beteende terapi (KBT). KBT är en strukturerad aktiv och insiktsfrämjande terapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än det förflutna.

I KBT arbetar man med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som leder till att man mår dåligt. KBT är en aktiv terapiform. Terapeuten och individen arbetar gemensamt med kartläggning av mönster, avgränsar och sätter mål samt bestämmer behandlingsupplägg. En viktig del i behandlingen är psykoedukation då kunskap om sitt fungerande är en stor hjälp i sig. Individen arbetar med hemuppgifter mellan sessionerna. Skattningsskalor av olika slag används ofta för att fastställa problematik samt för utvärdering av behandling. Efter avslutad behandling görs en gemensam planering för vidmakthållande av nya sätt att fungera. Uppföljningar kan vara aktuellt.

Jag arbetar med psykosocial- och psykiatriskproblematik som tex. socialångest, fobier av olika slag, GAD, paniksyndrom, nedstämdhet och depressioner, utmattningssyndrom och stressproblematik.

KBT är en evidensbaserad metod vilket innebär att den är vetenskapligt utprövad för att ge så bra resultat som möjligt. KBT är en relativt snabb metod med allt från 5-20 sessioner. I vissa fall krävs längre tid. Behandlingen planeras i samverkan med uppdragsgivare.

Jag kan även ta rena exponeringsuppdrag av annan vårdgivare.

Ilskekontrollträning

Jag arbetar även med ilskekontrollträning i grupp enl ART(Aggression replacement training)för både unga och vuxna. När jag arbetar med dessa grupper tar jag hjälp av ytterligare en terapeut. Grupperna kan sättas ihop av olika individer som sökt hjälpen av mig alternativt av uppdragsgivare från tex en arbetsplats eller på en institution.

Gruppen träffas under 10 tillfällen á 2 timmar. Modellen bygger på aktivt deltagande i form av träning i grupp genom diskussioner, rollspel samt återkommande hemuppgifter.

Syftet med behandlingen i Ilskekontrollträning är att:

  • verka för att ilska ska uppstå mer sällan hos agressiva personer.

  • förse individer med redskap och tekniker för självbehärskning som de kan använda i ilskeprovocerande situationer

  • lära sig självkontroll

KBT med hästen som verktyg

Jag erbjuder dessutom traditionell kognitiv beteendeterapi med möjligheten att använda hästar och ridning som ett komplement i behandlingsarbetet. Att hantera hästar och ridning är stärkande för självkänslan och ger kraft till andra delar av livet.

Hästarna kan vara ett komplement vid enstaka tillfällen för att stärka effekten av annan behandling alternativt en bärande del i behandlingen. Ogesta Gård kan stå för behandlingen som helhet eller vara en del av annan behandling som tex bedrivs på institution eller i familjehem. Ingen ridvana krävs men intresse för hästar är en fördel. Jag lär ut grundläggande hästkunskap och ridning. Om intresse finns av lektionsridning för instruktör anlitar jag sådan.

Syftetmed hästunderstödd terapi är att att lära sig hantera rädsla/ångest och utveckla inre styrka. Denna erfarenhet kan sedan omsättas till andra områden i livet (tex. att etablera kontakt med andra, sysselsättning av olika slag mm),att bryta isolering och passivitet, att få ökad kroppskännedom att lära sig avslappning.
Syftetär även att bli medveten om negativa automatiska tankar och att finna ett mer balanserat sätt att tänka. Att genom nya erfarenheter och utmaningar finna sin viljekraft och tron på sig själv.

Att använda hästar med tillhörande stallsysslor är ett mycket bra moment för beteendeaktivering vid tex depressioner och utmattningssyndrom där passivitet är en starkt bidragande faktor till att problemet vidmakthålls.

Ingen ridvana krävs men intresse för hästar är en fördel. Jag lär ut grundläggande hästkuskap och ridning. Om intresse finns för lektionsridning för instruktör anlitar jag sådan.

Vill du veta mer om ridterapi som komplement till KBT kan du klicka här för att läsa mer om detta.

Startsida

Ogesta Gård
KBT
Eva Hellman

Eva Hellman
070-373 50 12
eva@ogestagard.se

Ogesta Gård - Stall KBT
Ogesta 7, Tillinge
745 94 Enköping

Hemsida av Caroline Forslund